Πέμπτη, 26 Αυγούστου 2010


Κηδεία Παναγιώτη Αθαν Δριχούτη -- 17 - Ιανουαρίου 1956 .
Διακρίνονται τα γερόντια Σωτήριος Νικολάου ( Πισίνας ) ,
Δημήτριος Δριχούτης ( Σιλάχης ) , Ηλίας Σιακανδάρης ( Ματσιούκας ) .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου