Πέμπτη, 26 Αυγούστου 2010


Απο αριστερά Νικ. Μπελεγράτης ( κολιάκης ) , Δημ. Νικολάου ,
Αντ . Φώτσης , Ξένος , Κων . Μπελεγράτης ( κουρκουτάς ) ,
Δημ . Δούσης , Κων . Σταματίου , Αντ. Χούλης , Ιωάν . Λέκκας .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου