Πέμπτη, 10 Ιουνίου 2010

ΤΟ EΙΛΕΣΙΟΝ ΚΑΙ ΕΙΡΕΣΙΟΝ


Τόπος στην Βοιωτία προς δυσμάς της αρχαίας Τανάγρας μνημονευομένη από τον Στράβωνα , και υπό του Στέφανου βυζαντίου και άλλων συγγραφέων .
Ειλέσιον και Ειρέσιον , Ερέσιον πόλη της Βοιωτίας μνημονευομένη στον κατάλογο ( Ομηρος , Β499 ) και από μεταγενεστέρους συγγραφείς (Απολλόδωρος παρά Στράβωνα Θ 406 . ΠΡΒΛ. Μέγ. Ετμ. 303, 11 Στέφ . Βυζ. Εν λ ) η θέση όμως της οποίας παραμένει αταύτιστος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου