Τρίτη, 16 Νοεμβρίου 2010


ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΤΩΝ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΩΝ
ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΗΝ
ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου